แพ็คเกจแต่งงานสุดพิเศษที่โรงแรมเทวีบางกอก

แพ็คเกจแต่งงานสุดพิเศษที่โรงแรมเทวีบางกอก รวม 99,000 บาท (Set Menu สำหรับ 100 ท่าน หรือ Cocktail Menu สำหรับ 150 ท่าน) - ป้ายเวทีชื่อย่...

Continue reading